နီနီေလး

ကမၻာေျမေအာက္ခရီး

ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး

အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္

ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေထာ္

ကမၺလာနီေအာက္၀ယ္

ကၽြန္မင္းသား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s